Arbeta med tabeller

Data lagras i tabeller. Systemadresssboken som du anvÀnder för e-postadresser Àr t.ex. en tabell för adressboksdatabasen. Varje adress Àr en datapost som visas pÄ en rad i tabellen. Dataposterna bestÄr av flera datafÀlt, t.ex. fÀlten för förnamn och efternamn samt e-postadress.

Skapa en ny tabell med Tabellguiden

I LibreOffice kan du skapa en ny tabell med hjÀlp av Tabellguiden:

  1. Öppna databasfilen dĂ€r du vill skapa den nya tabellen.

  2. Klicka pÄ ikonen Tabeller i den vÀnstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka pÄ AnvÀnd guide för att skapa tabell.

Skapa en ny tabell i designvy

  1. Öppna databasfilen dĂ€r du vill skapa den nya tabellen.

  2. Klicka pÄ ikonen Tabeller i den vÀnstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka pÄ Skapa tabell i designvy.

Fönstret Tabellutkast visas.

Skapa en ny tabellvy

Vissa databastyper stöder tabellvyer. En tabellvy Àr en sökning som lagras tillsammans med databasen. För de flesta databasÄtgÀrder kan en vy anvÀndas pÄ samma sÀtt som du anvÀnder tabeller.

  1. Öppna databasfilen dĂ€r du vill skapa den nya tabellvyn.

  2. Klicka pÄ ikonen Tabeller i den vÀnstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka pÄ Skapa tabellvy.

DÄ visas fönstret Vyutkast som Àr nÀstan detsamma som fönstret Sökningsutkast.