Arbeta med sökningar

Om du ofta vill ha tag på endast en delmängd av informationen som kan definieras med hjälp av ett filtervillkor, kan du definiera en sökning. Det är ett annat sätt att visa filtrerade data på. Du öppnar sökningen och visar de aktuella data i den tabellayout som du har definierat.

Skapa en ny sökning med Frågeguiden

I LibreOffice kan du skapa en ny sökning med hjälp av Frågeguiden:

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya sökningen.

  2. Klicka på ikonen Sökningar i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Använd guide för att skapa sökning.

Skapa en ny sökning i designvy

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya sökningen.

  2. Klicka på ikonen Sökningar i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Skapa sökning i desingvy.

Fönstret Sökningsutkast visas.