Import och export av data i textformat

Om du vill utbyta data med en databas som inte har nÄgon ODBC-koppling och som inte tillÄter nÄgon dBASE-import och -export, kan du utbyta data med ett vanligt textformat.

Import av data till LibreOffice

För utbyte av data i textformat anvÀnder du import- och exportfiltren frÄn LibreOffice Calc:

  1. Exportera önskade data frÄn kÀlldatabasen i ett textformat. Textformatet CSV rekommenderas. I det hÀr formatet separeras datafÀlt med avgrÀnsare, t.ex. kommatecken och semikolon, och poster separeras med radbrytningar.

  2. VĂ€lj Arkiv - Öppna och klicka pĂ„ filen som ska importeras.

  3. VĂ€lj "Text CSV" i kombinationsfĂ€ltet Filtyp. Klicka pĂ„ Öppna.

  4. Dialogrutan Textimport visas. BestÀm vilka data som ska tas med frÄn textdokumentet.

NÀr informationen finns i en LibreOffice Calc-tabell kan du redigera den efter behov. Spara data som en LibreOffice-datakÀlla:

Export till csv-textformat

Den aktuella LibreOffice-tabellen kan du exportera i ett textformat som kan lÀsas av mÄnga andra program.

  1. VĂ€lj Arkiv - Spara som.

  2. I fÀltet Filtyp vÀljer du filtret "Text CSV". Mata in ett filnamn och klicka pÄ Spara.

  3. DÄ öppnas dialogrutan Textexport dÀr du kan vÀlja teckenuppsÀttning, fÀltavgrÀnsare och textavgrÀnsare. Klicka pÄ OK. En varning meddelar att enbart den aktiva tabellen sparades.

Importera och exportera data i Base