Infoga data från textdokument

Du kan infoga text i andra dokumenttyper, t.ex. tabeller och presentationer. Observera att det är skillnad på om texten infogas i en textram, i en tabellcell eller i dispositionsvyn för en presentation.

Symbol

Om du vill markera formatet som ska användas när du klistrar in från urklipp, klickar du på pilen bredvid ikonen Klistra in på standardraden. Du kan även välja Redigera - Klistra in innehåll och sedan markera lämpligt format.

Kopiera text med dra-och-släpp

Infoga data från tabeller

Kopiera ritobjekt till andra dokument