Kopiera ritobjekt till andra dokument

I LibreOffice kan du kopiera ritobjekt mellan text-, tabell- och presentationsdokument.

  1. Markera ett eller flera ritobjekt.

  2. Kopiera ritobjektet till Urklipp, till exempel med hjÀlp av +C.

  3. VÀxla till det andra dokumentet och placera markören dÀr ritobjektet ska klistras in.

  4. Infoga ritobjektet, till exempel med hjÀlp av +V.

Infoga i ett textdokument

Ett infogat ritobjekt Àr förankrat i det aktuella stycket. Du kan Àndra förankringen genom att markera objektet och klicka pÄ ikonen Byt förankring pÄ verktygsraden OLE-objekt eller verktygsraden Ram. DÄ öppnas en popup-meny dÀr du kan markera förankringstyp.

Infoga i ett kalkylblad

Ett infogat ritobjekt Àr förankrat i den aktuella cellen. Du kan Àndra förankringen mellan cellen och sidan genom att markera ritobjektet och klicka pÄ ikonen Byt förankring Ikon.