Verktygsrader

I fönstret för en databasfil visas följande verktygsrader.

Tabell

Öppna databasobjekt

Öppnar den valda tabellen sĂ„ att du kan skriva, redigera eller ta bort poster.

Redigera

Öppnar den valda tabellen sĂ„ att du kan Ă€ndra strukturen.

Radera

Tar bort den markerade tabellen.

Byt namn

Byter namn pÄ den markerade tabellen.

FrÄga

Öppna databasobjekt

Öppnar den valda sökningen sĂ„ att du kan skriva, redigera eller ta bort poster.

Redigera

Öppnar den valda sökningen sĂ„ att du kan Ă€ndra strukturen.

Radera

Tar bort den markerade sökningen.

Byt namn

Byter namn pÄ den markerade sökningen.

FormulÀr

Öppna databasobjekt

Öppnar det valda formulĂ€ret sĂ„ att du kan skriva, redigera eller ta bort poster.

Redigera

Öppnar det valda formulĂ€ret sĂ„ att du kan Ă€ndra layouten.

Radera

Tar bort det markerade formulÀret.

Byt namn

Byter namn pÄ det markerade formulÀret.

Rapport

Öppna databasobjekt

Öppnar den valda rapporten sĂ„ att du kan skriva, redigera eller ta bort poster.

Redigera

Öppnar den valda rapporten sĂ„ att du kan Ă€ndra layouten.

Radera

Tar bort den markerade rapporten.

Byt namn

Byter namn pÄ den markerade rapporten.