Tabellguiden - Ange primärnyckel

Anger ett fält i en tabell som ska användas som primärnyckel.

Skapa primärnyckel

Välj om du vill skapa en primärnyckel. Lägg till en primärnyckel för varje databastabell som unikt identifierar varje post. För vissa databassystem i LibreOffice krävs en primärnyckel för att kunna redigera tabellerna.

Lägg automatiskt till en primärnyckel

Välj om du automatiskt vill lägga till en primärnyckel som ett extra fält.

Använd ett befintligt fält som primärnyckel

Välj om du vill använda ett befintligt fält med unika värden som primärnyckel.

Fältnamn

Markera fältnamnet.

Automatiskt värde

Välj om du automatiskt vill infoga ett värde och stegvis öka fältets värde för varje ny post. Databasen måste stödja automatisk stegvis ökning för att kunna använda funktionenAutomatiskt värde.

Definiera primärnyckeln efter flera fält

Markera om du vill skapa en primärnyckel från flera befintliga fält i kombination.

Tillgängliga fält

Markera ett fält och klicka på > för att lägga till det i listan över primärnyckelfält.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Primärnyckelfält

Markera ett fält och klicka på < för att ta bort det från listan över primärnyckelfält. Primärnyckeln skapas som en sammanlänkning av fälten i den här listan, uppifrån och ned.

Tabellguiden - Skapa tabell