Sortera och gruppera

I dialogrutan Sortera och gruppera i Rapportdesign, kan du definiera vilka fÀlt som ska sorteras i din rapport och vilka fÀlt som ska bilda en grupp. Om du grupperar rapporten efter ett visst fÀlt, kommer samtliga poster med samma vÀrde i fÀltet att hÄllas ihop i en grupp.

Grupperingsramen visar fÀlten i en ordningsföljd frÄn översta till nedersta. Du kan markera ett valfritt fÀlt och sedan klicka pÄ Flytta uppÄt eller Flytta nedÄt för att flytta fÀltet upp eller ned i listan.

Sorteringen och grupperingen tillÀmpas i listans ordningsföljd, frÄn översta till nedersta.

Som standard skapas en ny grupp för varje Àndrat vÀrde för en post frÄn det valda fÀltet. Du kan Àndra den hÀr egenskapen beroende pÄ typen av fÀlt:

  1. För fÀlt av typen Text kan du vÀlja Prefixtecken och ange antalet n tecken i textrutan nedan. De poster som Àr identiska i de första n tecken kommer att grupperas ihop.

  2. För fÀlt av typen Datum/Tid kan du gruppera posterna efter samma Är, kvartal, mÄnad, vecka, dag, timme eller minut. Du kan ocksÄ ange ett intervall för veckor och timmar: 2 veckor grupperar data i grupper varannan vecka, 12 timmar grupperar data i halvdagsgrupper.

  3. Ange ett intervall för fÀlt av typen Automatisk numrering, Valuta eller Nummer.

NÀr du anger att vissa poster ska hÄlla ihop pÄ samma sida, kan du vÀlja mellan tre alternativ:

  1. Nej - sidgrÀnser tas inte med i berÀkningen.

  2. Hel grupp - skriver ut grupphuvudet, detaljsektion och gruppfot pÄ samma sida.

  3. Med första detalj - skriver ut grupphuvudet pÄ en sida förutsatt att första detaljposten ocksÄ kan skrivas ut pÄ samma sida.