Rapportdesign

Rapportdesign Àr ett verktyg som hjÀlper dig att skapa dina egna databasrapporter. Till skillnad frÄn Rapportguiden, kan du anvÀnda Rapportdesign för att styra designen av din rapport pÄ önskat sÀtt. Den rapport som genereras Àr ett Writer-dokument som du Àven kan redigera.

Symbolen Info

Om Rapportdesign ska kunna anvÀndas mÄste komponenten vara installerad! Dessutom mÄste programvaran JRE (Java Runtime Environment)vara installerad, och denna programvara mÄste markeras i LibreOffice.


SÄ hÀr installerar du JRE-programvara

Rapportdesign krÀver att du har installerat Java Runtime Environment (JRE).

 1. VĂ€lj – LibreOffice – Avancerat.

 2. VÀnta i cirka en minut medan LibreOffice samlar information om redan installerade Java-program pÄ din dator.

  Om en ny JRE-version hittas pÄ datorn kommer en post att visas i listan.

 3. Klicka pÄ knappen Alternativ framför posten för att aktivera JRE-versionen i LibreOffice.

 4. FörsÀkra dig om att alternativetAnvÀnd Java Runtime Environment Àr aktiverat.

Om ingen JRE-version hittas i systemet öppnar du webblĂ€saren och hĂ€mtar JRE-programvaran pĂ„ http://www.java.com. Installera JRE-programvaran. Starta sedan om LibreOffice och öppna – LibreOffice – Avancerat igen.

SÄ hÀr öppnar du Rapportdesign

 1. Öppna en Base-fil eller skapa en ny databas. Databasen mĂ„ste innehĂ„lla minst en tabell med minst ett datafĂ€lt och ett primĂ€rnyckelfĂ€lt.

 2. Klicka pÄ ikonen Rapporter i Base-fönstret och vÀlj sedan Skapa rapport i designvyn.

  Fönstret Rapportdesign öppnas.

Rapportdesign Ă€r indelad i tre delar. Överst finns menyn, med verktygsraderna strax under.

PÄ höger sida ser du egenskapsfönstret med egenskapsvÀrdena för det markerade objektet.

Den vÀnstra delen av fönstret Rapportdesign innehÄller vyn Rapportdesign. Vyn Rapportdesign Àr frÄn början indelad i tre omrÄden, uppifrÄn och ned:

 1. Sidhuvud - dra kontrollfÀlten med den fasta texten till omrÄdet Sidhuvud

 2. Detalj - dra och slÀpp databasfÀlt till omrÄdet Detalj

 3. Sidfot - dra kontrollfÀlten med den fasta texten till omrÄdet Sidfot

Om du vill infoga ytterligare ett omrÄde för rapporthuvud och rapportsidfot vÀljer du Redigera - Infoga rapporthuvud/sidfot. Dessa omrÄden innehÄller text som visas i början och slutet i hela rapporten.

Klicka pÄ ikonen "-" framför ett omrÄdesnamn för att komprimera omrÄdet till en rad i vyn Rapportdesign. Ikonen "-" förÀndras till ett "+" och du kan klicka pÄ tecknet för att expandera omrÄdet igen.

Du infogar databasfÀlt genom att dra och slÀppa till omrÄdet Detaljer. Se avsnittet "SÄ hÀr infogar du fÀlt i rapporten" nedan.

Dessutom kan du klicka pÄ ikonen EtikettfÀlt eller Textruta pÄ verktygsraden, och sedan dra en rektangel i omrÄdet för sidhuvud eller sidfot, för att definiera en text som Àr densamma pÄ alla sidor. Du anger texten i inmatningsrutan Etikett i motsvarande egenskapsfönster. Du kan Àven lÀgga till grafik med ikonen Grafik.

SÄ hÀr kopplar du rapporten till en databastabell

 1. Flytta musen till egenskapsvyn. Du ser de tvÄ fliksidorna AllmÀnt och Data.

 2. PÄ fliksidan Data klickar du pÄ InnehÄll för att öppna kombinationsrutan.

 3. Markera den tabell för det som du vill skapa rapporten för.

 4. NÀr du har markerat tabellen trycker du pÄ Tabb för att lÀmna rutan InnehÄll.

Fönstret LÀgg till fÀlt öppnas automatiskt och hÀr visas alla fÀlt frÄn den valda tabellen.

SÄ hÀr infogar du fÀlt i rapporten

AnvÀnd fönstret LÀgg till fÀlt nÀr du ska infoga tabellposterna i rapporten. Klicka pÄ ikonen LÀgg till fÀlt pÄ verktygsraden för att öppna fönstret LÀgg till fÀlt.

 1. Dra och slÀpp fÀltnamnen en i sÀnder frÄn fönstret LÀgg till fÀlt till omrÄdet Detaljer i rapporten. Placera fÀlten som du vill. AnvÀnd ikonerna pÄ verktygsraden för att justera fÀlten.

  Det gÄr inte att överlappa fÀlten. Om du slÀpper ett tabellfÀlt i omrÄdet Detaljer infogas en etikett och en textruta.

 2. Du kan Àven infoga text som ska vara likadan pÄ varje sida i rapporten. Klicka pÄ ikonen EtikettfÀlt Ikon och skapa dÀrefter en rektangel i omrÄdet för sidhuvud eller sidfot. Redigera egenskaperna för Etikett sÄ att de visar önskad text.

NÀr du har infogat fÀlt i detaljvyn Àr rapporten klar att köras.

SÄ hÀr kör du en rapport

 1. Klicka pÄ ikonen Kör rapport Ikon pÄ verktygsraden.

Ett Writer-dokument öppnas och hÀr visas den rapport du har skapat. Den innehÄller alla vÀrden frÄn den databastabell som du har infogat.

Om databasens innehÄll har Àndrats, kör du rapporten igen sÄ att den resulterande rapporten uppdateras.

SÄ hÀr redigerar du en rapport

Avgör först om du vill redigera den genererade rapporten, som Àr ett statiskt Writer-dokument, eller om du vill redigera vyn Rapportdesign och sedan generera en ny rapport baserat pÄ den nya designen.

The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click Edit Document on the information bar, or choose Edit - Edit Mode.

Om du vill redigera Rapportdesign kan du Àndra nÄgra av dess egenskaper.

Klicka i omrĂ„det Detalj. Ändra sedan en del egenskaper i egenskapsfönstret, exempelvis bakgrundsfĂ€rgen.

NÀr du Àr klar klickar du pÄ ikonen Kör rapport Ikon för att skapa en ny rapport.

Om du stÀnger Rapportdesign, tillfrÄgas du om rapporten ska sparas. Klicka pÄ Ja, ge rapporten ett namn och klicka pÄ OK.

Sortera rapporten

Utan sortering eller gruppering infogas posterna i rapporten i samma ordning som de hÀmtades frÄn databasen.

 1. Öppna vyn Rapportdesign och klicka pĂ„ ikonen Sortera och gruppera Ikon pĂ„ verktygsraden. Dialogrutan Sortera och gruppera visas.

 2. I grupperingsramen klickar du pÄ det fÀlt som du vill ha som första sorteringsfÀlt, och anger sorteringsegenskaperna.

 3. Kör rapporten.

Gruppering

 1. Öppna vyn Rapportdesign och klicka pĂ„ ikonen Sortera och gruppera ikon pĂ„ verktygsraden. Dialogrutan Sortera och gruppera visas.

 2. I grupperingsramen öppnar du listan Grupphuvud och vÀljer att visa ett grupphuvud.

 3. Klicka pÄ ikonen LÀgg till fÀlt Ikon för att öppna fönstret LÀgg till fÀlt.

 4. Dra och slÀpp den fÀltpost som du vill gruppera i grupphuvudsektionen. Dra och slÀpp sedan de ÄterstÄende fÀlten till omrÄdet Detaljer.

 5. Kör rapporten. I rapporten visas de grupperade posterna.

Om du vill sortera och gruppera öppnar du först vyn Rapportdesign och sedan dialogrutan Sortera och gruppera. Visa ett grupphuvud för de fÀlt som du vill gruppera och vÀlj alternativet att dölja grupphuvudet för de fÀlt som du vill sortera. StÀng fönstret Sortera och gruppera och kör rapporten.

Uppdatera och skriva ut dina data

NĂ€r du infogar nya data eller redigerar data i tabellen, visas den uppdaterade informationen i en ny rapport.

Klicka pÄ ikonen Rapporter Ikon och dubbelklicka pÄ den rapport som du sparade senast. Ett nytt Writer-dokument skapas med den nya informationen.

Om du vill skriva ut en rapport vÀljer du Arkiv - Skriv ut frÄn Writer-dokumentet.