Frågeguiden - Aliasnamn

Tilldelar aliasnamn till fältnamn. Alias är valfria och kan användas som mer användarvänliga namn, som visas i stället för fältnamn. Ett aliasnamn kan till exempel användas när fält från olika tabeller har samma namn.

Aliasnamn

Ange aliasnamnet för fältnamnet.

Frågeguiden - Översikt