Frågeguiden - Sorteringsordning

Anger sorteringsordning för dataposterna i sökningen.

Sortera efter

Anger vilket fält som den skapade sökningen ska sorteras efter.

Stigande

Klicka om du vill sortera i alfabetisk eller numerisk stigande ordning.

Fallande

Klicka om du vill sortera i alfabetisk eller numerisk fallande ordning.

Sedan efter

Anger fler fält som den skapade sökningen ska sorters efter, om föregående sorteringsfält är lika.

Frågeguiden - Sökvillkor