Verktyg

Verktyg-menyn i ett databasfönster.

Relationer

Öppnar vyn Relationsutkast och kontrollerar om databasanslutningen stöder relationer.

AnvÀndaradministration

Öppnar dialogrutan AnvĂ€ndaradministration om databasen stöder den hĂ€r funktionen.

Tabellfilter

Öppnar dialogrutan Tabellfilter dĂ€r du kan ange vilka tabeller i databasen som ska visas eller döljas.

VĂ€lj de tabeller som du vill filtrera i listan Filter.

Om du har markerat den översta tabellen i en hierarki kommer alla tabeller pÄ lÀgre nivÄer i hierarkin ocksÄ att markeras.

Om du har markerat en tabell pÄ en lÀgre nivÄ i en hierarki kommer tabeller pÄ de högre nivÄerna inte att markeras.

SQL

Öppnar SQL-dialogrutan dĂ€r du kan skriva SQL-uttryck.