Infoga

Infoga-menyn i ett databasfönster.

Formulär

Öppnar ett nytt textdokument i formulärläge.

Rapport

Startar fönstret Rapportdesign för den markerade tabellen, vyn eller sökningen.

Sökning (designvyn)

Öppnar en ny sökning i designläge.

Sökning (SQL-vyn)

Öppnar en ny sökning i SQL-läge.

Tabellutkast

Ă–ppnar tabellens designvy.

Vyutkast

Öppnar en ny vy i designläge.

Visa (enkel)

Öppnar en ny vy i SQL-läge.

Mapp

Öppnar en dialogruta där du kan spara en ny mapp i databasfilen.