Spara och fortsätt

Anger om du vill registrera databasen, öppna den för redigering eller infoga en ny tabell.

Ja, registrera databasen åt mig

Välj om du vill registrera databasen i din kopia av LibreOffice. När du har registrerat den visas databasen i fönstret Visa - Datakällor. Du måste registrera en databas om du vill kunna infoga databasfält i ett dokument (Infoga - Fält - Annat) eller i kopplad utskrift.

Nej, registrera inte databasen

Välj detta om du vill bevara databasinformationen enbart inom den skapade databasfilen.

Öppna databasen för redigering

Välj detta om du vill visa databasfilen, där du kan redigera databasens struktur.

Skapa tabeller med Tabellguiden

Välj om du vill öppna Tabellguiden efter att Databasguiden är klar.

Databasguiden