Databasguiden

Databasguiden skapar en databasfil som innehÄller information om en databas.

Beroende pÄ typ av operation och databas innehÄller Databasguiden olika mÄnga steg.

Select Database

Skapar en ny databas, öppnar en databasfil eller ansluter till en befintlig databas.

Spara och fortsÀtt

Anger om du vill registrera databasen, öppna den för redigering eller infoga en ny tabell.

UpprÀtta en anslutning till textfiler

UpprÀtta en LDAP-anslutning

UpprÀtta en dBASE-anslutning

UpprÀtta en JDBC-anslutning

UpprÀtta en Oracle-databasanslutning

MySQL-instÀllningar

ODBC-instÀllningar

UpprÀtta en kalkylbladsanslutning

Avbryt

NÀr du klickar pÄ Avbryt stÀngs dialogrutan utan att nÄgra Àndringar sparas.

Tillbaka

Visa de markeringar i dialogrutan som gjordes under föregÄende steg. Den aktuella instÀllningen Àndras inte. Knappen kan bara aktiveras frÄn och med sida tvÄ.

NĂ€sta

NÀr du klickar pÄ knappen NÀsta anvÀnder guiden dialogrutans instÀllningar och fortsÀtter till nÀsta steg. Om du befinner dig i sista steget Àndras knappens text till FÀrdigstÀll.