Formulärutkast

Alla LibreOffice dokument kan göras till ett formulär. Foga bara in en eller flera formulärfunktioner.

Öppna verktygsraden Formulärkontroller. Verktygsraden Formulärkontroller innehåller de funktioner som behövs för att redigera ett formulär. Fler funktioner finns på verktygsraden Formulärutkast och Fler kontroller.

I ett formulärutkast kan du infoga kontroll, ange egenskaper för kontrollerna, definiera formuläregenskaper och skapa underordnade formulär.

Ikonen Formulär-navigator Ikon på raden formulärobjekt öppnar Formulär-navigator.

Du kan använda ikonen Öppna i designlägeIkon för att spara ett formulärdokument så att det alltid öppnas i redigeringsläge.

Om det uppstår ett fel när du definierar egenskaper för de objekt som finns i formuläret (till exempel om du tilldelar ett objekt en databastabell som inte existerar) visas ett felmeddelande. Felmeddelandet kan innehålla knappen Fler. Om du klickar på knappen Fler visas en dialogruta med mer information om problemet.