Guide för gruppelement: skapa alternativgrupp

Anger alternativgruppens etikett.

Så här använder du det här kommandot...

I formulärutkastet klickar du på ikonen Grupperingsram på verktygsraden och använder musen för att skapa en ram – sista guidesidan


Vilken beteckning skall din alternativgrupp ha?

Anger alternativrutans etikett. Grupprutans etikett kommer att visas i formuläret. Den text du skriver in här motsvarar egenskapen Etikett för grupprutan.