Guide för gruppelement: standardfälturval

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard.

Standardinställningarna kommer att användas om du öppnar formuläret i användarläge. Med de här inställningarna anger du kontrollegenskapen Standard.

Så här använder du det här kommandot...

I formulärutkastet klickar du på ikonen Grupperingsram på verktygsraden och använder musen för att skapa en ram – guidesida 2


Skall ett alternativfält vara utvalt som standard?

Anger om du vill ange standardinställningar för alternativrutan.

Ja, följande:

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard när du öppnar formuläret. Välj ett alternativfält från rutan.

Listruta

Välj det alternativfält som du vill ska markeras som standard när du öppnar formuläret.

Nej, inget fält skall vara utvalt

Anger att inget alternativfält ska markeras som standard.