Guide för gruppelement: Data

Anger vilka alternativfält som finns i grupperingsramen.

Så här använder du det här kommandot...

I formulärutkastet klickar du på ikonen Grupperingsram på verktygsraden och använder musen för att skapa en ram – guidesida 1


Vilka beteckningar skall alternativfälten få?

Anger respektive etikettfält för varje alternativfält. Alternativfältets etikett kommer att visas i formuläret. Den här inställningen motsvarar egenskapen Etikett för alternativfältet.

Överta

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


För varje alternativfält i gruppen som ska skapas anger du en beteckning och övertar det inmatade namnet till listan Alternativfält genom att klicka på pilknappen. Upprepa denna procedur tills alla alternativfält är definierade.

Alternativfält

Visar alla alternativfält som finns i grupperingsramen.

Ta bort

<<

Tar bort alla markerade alternativfält från listan.