Faxguiden

Öppnar guiden för faxmeddelanden. Med hjĂ€lp av guiden kan du skapa dokumentmallar för faxdokument. Du kan sedan skicka dem via modem (om det finns ett tillgĂ€ngligt).

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Arkiv - Guider - Fax


LibreOffice levereras med en mall för faxdokument som du kan Àndra i guiden sÄ att den passar dig. I guiden fÄr du hjÀlp steg för steg att skapa en dokumentmall, och dÀr finns mÄnga alternativ för layout och utformning. Förhandsgranskningen visar hur det fÀrdiga faxmeddelandet kommer att se ut med de instÀllningar du har gjort.

I dialogrutan kan du nÀr som helst Àndra information och alternativ som du har angett. Du kan ocksÄ vÀlja att hoppa över en hel sida eller alla sidorna i guiden. I sÄ fall anvÀnds de aktuella instÀllningarna (eller standardinstÀllningarna).

Faxguiden - Sidutformning

BestÀmmer faxdokumentets stil, rubrik och format.

Faxguiden - Poster som ska infogas

Anger en logotyp för dokumentmallen. Den typ av logotyp som markeras bestÀmmer vilka alternativ som Àr tillgÀngliga pÄ den hÀr sidan.

Faxguiden - AvsÀndare och mottagare

Anger information om faxmeddelandets avsÀndare.

Faxguiden - Sidfot

Anger information om mottagare.

Faxguiden - Namn och plats

BestÀmmer vilka element som ska ingÄ i faxmeddelandet, till exempel datum och Àrende.

Tillbaka

Klicka pÄ knappen BakÄt om du vill visa instÀllningarna som valdes pÄ föregÄende sida. De aktuella instÀllningarna tas inte bort eller Àndras om du klickar pÄ knappen. BakÄt Àr tillgÀnglig fr.o.m. den andra sidan.

NĂ€sta

De aktuella instÀllningarna sparas och nÀsta guidesida visas. Knappen NÀsta deaktiveras nÀr den sista sidan visas.

FÀrdigstÀll

UtifrÄn dina val skapar guiden en dokumentmall och sparar den. Ett nytt dokument som baseras pÄ mallen visas i arbetsomrÄdet. Dokumentet har filnamnet "NamnlösX".

Avbryt

NÀr du klickar pÄ Avbryt stÀngs dialogrutan utan att nÄgra Àndringar sparas.