3D-inställningar

Kontrollegenskaperna för verktygsraden 3D-inställningar för de markerade 3D-objekten.

Extrusion på/av

Kopplar på och av 3D-effekter för markerade objekt.

Luta nedåt

Vrider det markerade objektet nedåt med fem grader.

Luta uppåt

Vrider det markerade objektet uppåt med fem grader.

Luta åt vänster

Vrider det markerade objektet åt vänster med fem grader.

Luta åt höger

Vrider det markerade objektet åt höger med fem grader.

Djup

Öppna fönstret Extrusionsdjup.

Select an extrusion depth.

Ange ett extrusionsdjup.

Riktning

Öppnar fönstret Extrusionsriktning.

Välj en riktning.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Belysning

Öppnar fönstret Extrusionsljus.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Yta

Öppnar fönstret Extrusionsyta.

Select a surface material or a wireframe display.

3D-färg

Öppnar verktygsraden Extrusionsfärg.