Tipshjälp och utökade tips

Med tips och utökade tips får du hjälp medan du arbetar.

Tips

Tips används för att visa namnet på knappar på verktygslister. Om du vill visa ett tips håller du muspekaren över en knapp på verktygslisten tills knappens namn visas.

Tips visas också för vissa element i ett dokument, till exempel kapitelnamn när du rullar i ett långt dokument.

Symbolen Tips

Tips are always enabled.


Utökade tips

Utökade tips ger en kort beskrivning av knappar och kommandon. Om du vill visa utökade tips väljer du Hjälp - Vad är detta? och pekar sedan på en knapp eller ett kommando.

Symbolen Tips

Om du alltid vill ha utökade tips i stället för tips så aktiverar du utökade tips under – LibreOffice – Allmänt.