Hjälpfönstret för LibreOffice

Varningssymbol

Hjälpsystemet för alla programvaruversioner baseras på samma källfiler. Vissa av funktionerna som beskrivs i hjälpen kanske inte finns med i denna distribution, medan andra funktioner som bara finns med i en distribution kanske inte omnämns i hjälpen.


Hjälpfönstret visar den markerade hjälpsidan.

Verktygsraden finns viktiga funktioner för att använda hjälpsystemet:

Ikon

Visar eller döljer navigeringsfönstret

Ikon

Går tillbaka till föregående sida

Ikon

Går framåt till nästa sida

Ikon

Går till första sidan i det aktuella hjälpavsnittet

Ikon

Skriver ut den aktuella sidan

Ikon

Lägger till sidan som ett bokmärke

Sökikon

Öppnar dialogrutan Sök på den här sidan.

Dessa kommandon finns också på snabbmenyn för hjälpdokumentet.

Hjälpsida

Du kan kopiera från hjälpfönstret till Urklipp i operativsystemet med de vanliga kopieringskommandona. Till exempel:

 1. Markera den text som du vill kopiera på hjälpsidan.

 2. Tryck på +C.

Så här söker du i det aktuella hjälpfönstret:

 1. Klicka på ikonen Sök på den här sidan.

  Dialogrutan Sök på den här sidan öppnas.

  Symbolen Info

  Du kan också klicka på hjälpsidan och trycka på +F.


 2. Skriv texten som du söker efter i rutan Sök efter.

 3. Markera de sökalternativ som du vill använda.

 4. Klicka på Sök.

  Du söker efter nästa förekomst av söktermen på sidan genom att klicka på Sök en gång till.

Navigationsområde

Navigeringsfönstret i hjälpfönstret innehåller flikarna Innehåll, Index, Sök och Bokmärken.

I listrutan högst upp kan du markera andra hjälpmoduler för LibreOffice. På flikarna Index och Sök finns bara data för den markerade LibreOffice-modulen.

Innehåll

Visar en förteckning över huvudavsnitten i alla moduler.

Index

Visar en lista över förteckningens nyckelord för den markerade LibreOffice-modulen.

Sök

Används för att göra fulltextsökningar. Sökningen kommer att göras i hela hjälpen till den aktuella LibreOffice-modulen.

Bokmärke

Innehåller användardefinierade bokmärken. Du kan redigera eller ta bort bokmärken, eller klicka på dem för att gå till motsvarande sida.