Databas-kortkommandon

Följande är en lista över de kortkommandon som är tillgängliga i databaser.

√Ąven de allm√§nna kortkommandona i LibreOffice fungerar.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Kortkommandon för databaser

I Sökningsutkast

Kortkommandon

Resulterar i

F6

Hoppa mellan sökningsutkastområden.

Delete

Tar bort en tabell från Sökningsutkast.

Tabb

Markerar förbindelselinjen.

Skift+F10

√Ėppnar snabbmenyn.

F4

Förhandsgranskning

F5

Kör fråga

F7

Lägg till tabell eller fråga


Fönstret Kontrollegenskaper

Kortkommandon

Resulterar i

+Nedåtpil

√Ėppnar kombinationsrutan.

+Uppåtpil

Stänger kombinationsrutan.

Skift+Retur

Infogar en ny rad.

Uppåtpil

Placerar markören på den föregående raden.

Nedåtpil

Placerar markören på nästa rad.

Retur

Slutför inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.

+F6

Ställer in fokus (inte i utkastläge) på den första kontrollen. Den första kontrollen är den som listas för i Formulär-Navigator.


Kortkommandon för att skapa Basic-dialogrutor

Kortkommandon

Resulterar i

+PgUp

Hoppar mellan flikar.

+PgDn

Hoppar mellan flikar.

F6

Hoppa mellan fönster.

Tabb

Markering av kontrollfälten.

Skift+Tabb

Markering av kontrollfälten i motsatt riktning.

+Retur

Infogar den markerade kontrollen.

Piltangent

+Piltangent

Flyttar den markerade kontrollen i 1 mm långa steg i respektive riktning. I punktredigeringsläge ändrar den storleken för den markerade kontrollen.

+Tabb

Hoppar till nästa handtag i punktredigeringsläge.

Skift++Tabb

Hoppar till föregående handtag i punktredigeringsläge.

Esc

Avslutar aktuell markering.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Kortkommandon

Resultat

Mellanslag

Växlar radmarkering, utom när raden befinner sig i redigeringsläge.

+Tabb

Växlar radmarkering

Skift+Blanksteg

Markerar den aktuella kolumnen

+PgUp

Flyttar markören till första raden

+PgDn

Flyttar markören till sista raden