Allmänna kortkommandon i LibreOffice

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Utföra kommando direkt med hjälp av tangentkombinationer

Du kan använda de flesta av programmets funktioner med hjälp av kortkommandon. Till exempel visas kortkommandot bredvid alternativet Öppna på menyn Arkiv. Om du vill använda funktionen med hjälp av kortkommandot håller du ned tangenten och trycker på O. Släpp båda tangenterna när dialogrutan visas.

Du kan välja mellan att använda musen eller tangentbordet för nästan alla funktioner.

Dialogstyrning med tangentkombinationer

Ett element är alltid markerat i en dialog - normalt visas markeringen av en bruten ram. Detta element som kan vara en knapp, en alternativknapp, en listruta, eller en kryssruta har fokus. Om fokuset ligger på en knapp så kommer knappen att aktiveras ifall du trycker Enter. En kryssruta markeras/avmarkeras genom att trycka på av blanksteg. Om en alternativknapp har fokus så använder du istället piltangenterna för att byta val. För att flytta fokus till nästa kontroll så använder du Tabb-tangenten, flytta baklänges med Skift+Tabb.

Om du trycker på Esc stängs dialogrutan utan att ändringarna sparas.

Tangenter i kombination med musoperationer

När du använder dra-och-släpp, markerar med musen eller klickar på objekt och namn, kan du komma åt ytterligare funktioner genom att använda tangenterna Skift, och någon gång . De ändrade funktioner som är tillgängliga när du håller ned tangenter och utför dra-och-släpp indikeras av att muspekaren ändrar form. När du markerar filer och andra objekt kan tilläggstangenterna utvidga markeringen - funktionerna förklaras där det är tillämpligt.

Praktiska textinmatningsfält

 1. På en snabbmeny hittar du de mest använda kommandona.

 2. Använd kortkommandot +Skift+S för att öppna dialogen Specialtecken och infoga ett eller flera specialtecken.

 3. Använd +A om du vill markera hela texten. Använd höger eller vänster piltangent om du vill avmarkera.

 4. När du dubbelklickar på ett ord markeras det.

 5. När du trippelklickar markeras hela innehållet.

 6. Använd +Del om du vill radera allt från markörpositionen till slutet av ordet.

 7. Om du håller ned och höger- eller vänsterpilen hoppar markören från ord till ord. Om du också håller ned Skift-tangenten markeras orden efter varandra.

 8. Med Insert växlar du mellan infogningsläge och överskrivningsläge.

 9. Du kan använda dra-och-släpp i och utanför en textruta.

 10. Du kan använda kortkommandot +Z om du vill ångra ändringar stegvis. Texten återställs då till sitt ursprungliga läge (som den såg ut före den första ändringen).

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Använd nedåtpilen för att bläddra igenom de andra filerna och katalogerna. Använd högerpilen för visa befintliga underkataloger i URL-fältet. Snabb autokomplettering är tillgänglig om du trycker ner End-tangenten efter att ha skrivit in en del av webbadressen. När du hittar dokumentet eller katalogen trycker du på Retur.

Avbryta makron

Om du vill avbryta ett makro med det körs trycker du +Skift+Q.

Lista över allmänna tangentkombinationer i LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Kortkommandon för att kontrollera dialogrutor

Kortkommandon

Effekt

Retur

Motsvarar att du trycker på den fokuserade kommandoknappen i en dialogruta

Esc

Avslutar åtgärden eller stänger dialogrutan. Om du arbetar i hjälpen för LibreOffice: du flyttas upp en nivå.

Mellanslag

Växlar fokus mellan olika kryssrutor i en dialogruta.

Piltangenter

Ändrar det aktiva kontrollfältet i ett alternativavsnitt i en dialogruta.

Tabb

Flyttar fokus till nästa område eller element i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flyttar fokus till föregående avsnitt eller objekt i en dialogruta.

+Nedåtpil

Öppnar listan för ett markerat kontrollfält i en dialogruta. Den här tangentkombinationen gäller både för kombinationsrutor och för nedfällbara knappar. Med Esc stänger du listan igen.


Kortkommandon för att kontrollera dokument och fönster

Kortkommandon

Effekt

+O

Öppnar ett dokument.

+S

Sparar det aktuella dokumentet.

+N

Skapar ett nytt dokument.

+Skift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Skriver ut dokument.

+F

Aktiverar verktygsraden Sök.

+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt.

+Skift+F

Söker efter det senast angivna sökordet.

+Skift+R

Ritar om dokumentvyn.

+Skift+I

Aktivera eller inaktivera markören för textmarkering i skrivskyddad text.

I LibreOffice-hjälpen: hopp till översiktssidan.

Skift+F2

Aktiverar utökade tips för det markerade kommandot, ikonen eller kontrollen.

F6

Sätter fokus i nästa delfönster (t.ex. dokument/datakällvy)

Skift+F6

Ställer in fokus i det tidigare underfönstret.

F10

Aktiverar den första menyn (Arkiv-menyn)

Skift+F10

Öppnar snabbmenyn.

+F4 eller +F4

Stänger det aktuella dokumentet (stänger LibreOffice när det sista öppna dokumentet stängs)

+Q

Avslutar programmet.


Kortkommandon för att redigera eller formatera dokument

Kortkommandon

Effekt

+Tabb

Vid placering i början av en rubrik infogas ett tabulatortecken.

Retur (om ett OLE-objekt är markerat)

Aktiverar det markerade OLE-objektet.

Retur (om ett ritobjekt eller textobjekt är markerat)

Aktiverar textinmatningsläge.

+X

Klipper ut markerade objekt.

+C

Kopierar markerade objekt.

+V

Klistrar in från urklipp.

+Skift+V

Klistrar in oformaterad text från Urklipp. Texten klistras in med det format som används vid infogningspunkten.

+Skift+V

Öppnar dialogrutan Klistra in special.

+A

Markerar allt.

+Z

Ångrar den senaste åtgärden.

Återställer den senaste åtgärden.

+Skift+Y

Upprepa senaste kommando.

+I

Det markerade området förses med attributet Kursiv. Om markören står i ett ord visas även det här ordet kursivt.

+B

Det markerade området förses med attributet Fet. Om markören står i ett ord visas även det här ordet i fet stil.

+U

Det markerade området förses med attributet Understrykning. Om markören står i ett ord blir även det här ordet understruket.

Tar bort direkt formatering från markerad text eller markerade objekt (som i Format - Standardformatering)


Kortkommandon i galleriet

Kortkommandon

Resultat

Tabb

Flyttar mellan områden.

Skift+Tabb

Flyttar mellan områden (bakåt)


Kortkommandon i området Nytt tema i galleriet:

Kortkommandon

Resultat

Uppåtpil

Flyttar markeringen uppåt.

Nedåtpil

Flyttar markeringen nedåt.

+Retur

Öppnar dialogrutan Egenskaper.

Skift+F10

Öppnar en snabbmeny.

+U

Uppdaterar det markerade temat.

+R

Öppnar dialogrutan Ange namn.

+D

Raderar det markerade temat.

Infoga

Infogar ett nytt tema


Kortkommandon i förhandsgranskningsområdet i galleriet:

Kortkommandon

Resultat

Home

Hoppar till den första posten.

End

Hoppar till den sista posten.

Vänsterpil

Markerar nästa gallerielement till vänster.

Högerpil

Markerar nästa gallerielement till höger.

Uppåtpil

Markerar nästa gallerielement ovanför.

Nedåtpil

Markerar nästa gallerielement under.

Page Up

Bläddra uppåt en skärmhöjd.

Page Down

Bläddra nedåt en skärmhöjd.

+Skift+Insert

Infogar det markerade objektet som ett länkat objekt i det aktuella dokumentet.

+I

Infogar en kopia av det markerade objektet i det aktuella dokumentet.

+T

Öppnar dialogrutan Ange namn.

+P

Växlar mellan temavy och objektvy.

Mellanslag

Växlar mellan temavy och objektvy.

Retur

Växlar mellan temavy och objektvy.

Steg bakåt (endast i objektvy)

Växlar tillbaka till huvudöversikt.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Kortkommandon

Resultat

Mellanslag

Växlar radmarkering, utom när raden befinner sig i redigeringsläge.

+Tabb

Växlar radmarkering

Skift+Blanksteg

Markerar den aktuella kolumnen

+PgUp

Flyttar markören till första raden

+PgDn

Flyttar markören till sista raden


Kortkommandon för ritobjekt

Kortkommandon

Resultat

Välj verktygsraden med F6. Använd nedåtpilen och högerpilen för att markera önskad ikon på verktygsraden och tryck på +Retur.

Infogar ett ritobjekt.

Markera dokumentet med +F6 och tryck på Tabb

Markerar ett ritobjekt.

Tabb

Markerar nästa ritobjekt.

Skift+Tabb

Markerar föregående ritobjekt

+Home

Markerar det första ritobjektet.

+End

Markerar det sista ritobjektet.

Esc

Avslutar markering av ritobjekt.

Esc (i handtagsmarkeringsläge)

Avsluta handtagsmarkeringsläge och återgå till objektmarkeringsläge.

Pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger

Flytta den markerade punkten (funktionerna för att fästa mot raster deaktiveras tillfälligt, men slutpunkter fäster fortfarande mot varandra)

+pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger

Flyttar det markerade ritobjektet en pixel (i markeringsläge)

Ändrar storlek på ett ritobjekt (i handtagsmarkeringsläge)

Roterar ett ritobjekt (i rotationsläge)

Öppnar en dialogruta där du anger egenskaper för ett ritobjekt.

Aktiverar punktmarkeringsläge för det markerade ritobjektet.

Mellanslag

Markera en punkt i ett ritobjekt (i punktmarkeringsläge) / Avbryt markering.

Den markerade punkten blinkar en gång per sekund

Skift+Blanksteg

Markera ytterligare en punkt i punktmarkeringsläge.

+Tabb

Markera nästa punkt i ritobjektet (punktmarkeringsläge)

I rotationsläge kan även rotationens centrum markeras.

+Skift+F

Markera föregående punkt i ritobjektet (punktmarkeringsläge)

+Retur

Ett nytt ritobjekt av standardstorlek placeras i centrum av den aktuella vyn.

+Retur vid markeringsikonen

Aktiverar det första ritobjektet i dokumentet.

Esc

Lämna punktmarkeringsläget. Ritobjektet markeras efteråt.

Redigera en punkt i ett ritobjekt (punktredigeringsläge)

Valfri texttangent eller numerisk tangent

Växlar till redigeringsläge när ett ritobjekt markeras och placerar markören i slutet av ritobjektets text. Ett utskrivbart tecken infogas.

-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt.

Objektets mittpunkt behåller samma position.

Skift-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt

Objektets bredd/höjd-proportioner bevaras.