Fler kontroller

Verktygsraden Fler kontroller öppnas nÀr du klickar pÄ ikonen Fler kontroller pÄ verktygsraden FormulÀrkontroller.

Rotationsknapp

Ikon

Skapar en rotationsknapp.

Om du lÀgger till en rotationsknapp i ett Calc kalkylblad kan du anvÀnda fliksidan Data för att skapa en dubbelriktad lÀnk mellan rotationsknappen och en cell. NÀr du Àndrar innehÄllet pÄ en cell uppdateras dÀrför innehÄllet i rotationsknappen. Om du Àndrar vÀrdet pÄ rotationsknappen uppdateras ocksÄ innehÄllet i cellen.

Rullningslist

Ikon

Skapar en rullningslist.

Du kan ange följande egenskaper för en rullningslist:

UI-namn

Semantik

Min. rullningsvÀrde

Anger minsta höjd eller minsta bredd för en rullningslist.

Max. rullningsvÀrde

Anger maximal höjd eller maximal bredd för en rullningslist.

StandardvÀrde för rullning

Anger standardvÀrdet för en rullningslist, som anvÀnds nÀr formulÀret ÄterstÀlls.

Orientering

Anger riktning för en rullningslist, det vill sÀga horisontell eller vertikal.

Liten Àndring

Anger den minsta mÀngd som du kan rulla en rullningslist, till exempel genom att klicka pÄ en pil.

Stor Àndring

Anger hur mycket ett stort rullningssteg rullar en rullningslist, till exempel nÀr du klickar mellan rullningsrutan och en rullningspil.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan rullningslistens hÀndelseutlösare. Fördröjningen kan till exempel uppstÄ nÀr du klickar pÄ en pilknapp pÄ rullningslisten och hÄller ned musknappen.

IkonfÀrg

Anger fÀrg pÄ pilarna i rullningslisten.

Synlig storlek

Anger storlek pÄ rullningsrutan i "vÀrdeenheter". Till exempel vÀrdet ("Max. rullningsvÀrde" minus "Min. rullningsvÀrde") / 2 skapar en rullningsruta som tar upp halva rullningslisten.

Om du vill att rullningslistens bredd ska vara lika med höjden anger du Synlig storlek till noll.


I ett Calc kalkylblad kan du anvÀnda fliksidan Data nÀr du skapar en dubbelriktad lÀnk mellan en rullningslist och en cell.

Grafisk kommandoknapp

Ikon

Skapar en knapp som visas som en bild. Bortsett frÄn grafiken har en bildknapp samma egenskaper som en vanlig knapp.

Grafiskt kontrollfÀlt

Ikon

Skapar ett grafiskt kontrollfÀlt. Det kan bara anvÀndas för att lÀgga till bilder frÄn en databas. NÀr du dubbelklickar pÄ ett grafiskt kontrollfÀlt i formulÀrdokumentet öppnas dialogrutan Infoga grafik som du anvÀnder för att infoga bilden. Det finns ocksÄ en snabbmeny (dock inte i designlÀge) med kommandon för att infoga och ta bort bilden.

Bilder frÄn en databas kan visas i ett formulÀr och nya bilder kan infogas i databasen sÄ lÀnge som bildkontrollen inte Àr skrivskyddad. Kontrollen mÄste hÀnvisa till ett databasfÀlt för typen bild. Ange dÀrför datafÀltet i egenskapsfönstret pÄ fliken Data.

DatumfÀlt

Ikon

Skapar ett datumfÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan datumvÀrdena tas frÄn databasen.

Om du ger datumfĂ€ltet egenskapen "Öppna", kan anvĂ€ndaren öppna en kalender för val av datum nedanför datumfĂ€ltet. Detta gĂ€ller Ă€ven för ett datumfĂ€lt i ett tabellkontrollfĂ€lt.

Symbolen Tips

AnvÀndaren kan enkelt redigera datumfÀlt genom att anvÀnda uppÄt- och nedÄtpilarna. Beroende pÄ markörposition kan vÀrdena för dag, mÄnad eller Är ökas eller minskas med piltangenterna.


SÀrskild information om datumfÀlt.

TidsfÀlt

Ikon

Skapar ett tidsfÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan formulÀrets tidsvÀrden tas frÄn databasen.

Symbolen Tips

AnvÀndaren kan enkelt redigera tidsfÀlt genom att anvÀnda uppÄt- och nedÄtpilarna. Beroende pÄ markörposition kan vÀrdena för timmar, minuter eller sekunder ökas eller minskas med piltangenterna.


Filurval

Ikon

Skapar en knapp som möjliggör filurval.

Numeriskt fÀlt

Ikon

Skapar ett numeriskt fÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan de numeriska vÀrdena i formulÀret tas frÄn databasen.

ValutafÀlt

Ikon

Skapar ett valutafÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan innehÄllet i valutafÀltet i formulÀret tas frÄn databasen.

Maskerat fÀlt

Ikon

Skapar ett maskerat fÀlt. Maskerade fÀlt bestÄr av en redigeringsmask och en teckenmask. Redigeringsmasken bestÀmmer vilka data som kan matas in. Teckenmasken bestÀmmer innehÄllet i det maskerade fÀltet nÀr den laddas frÄn databasen.

Symbolen Info

Maskerade fÀlt fungerar inte i HTML-format.


Grupperingsram

Ikon

Skapar en ram som visuellt grupperar flera kontroller. Grupperingsramar gör att du kan gruppera alternativfÀlt i en ram.

Om du infogar en gruppram i dokumentet startas guiden för gruppelement, och med den kan du enkelt skapa en alternativgrupp.

OBS! Om du drar en grupperigsram över befintliga kontroller och sedan vill markera en kontroll mÄste du först öppna grupperingsramens snabbmeny och vÀlja Placering - LÀngst bak. Sedan kan du markera kontrollen genom att trycka ned .

Symbolen Info

Grupperingsramar anvÀnda bara för den visuella effekten. En funktionell gruppering av alternativfÀlt kan Ästadkommas med namndefinitionen: gruppera alternativfÀlten genom att ange samma namn för alla fÀlt under egenskapen Namn.


TabellkontrollfÀlt

Ikon

Skapar en tabellkontroll som visar en databastabell. Om du skapar ett nytt tabellkontrollfÀlt visas guiden för tabellelement.

Specialinformation om tabellkontrollfÀlt.

Navigationslist

Ikon

Skapar en navigationsrad.

Med navigationsraden kan du flytta genom posterna i en databas eller ett databasformulÀr. Kontrollerna i navigationsraden fungerar pÄ samma sÀtt som kontrollerna i den förvalda navigationsraden i LibreOffice.