Dokumentändring

Om ändringarna i dokumentet inte har sparats ännu visas tecknet "*" på statuslisten i det här fältet. Det här gäller även nya dokument som inte har sparats ännu.