Infogningsläge

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Klicka i fältet om du vill växla mellan lägena (utom i LibreOffice Basic IDE där endast läget Infoga är aktivt). Om markören är placerad i ett textdokument kan du även använda Insert-tangenten (om den finns på ditt tangentbord) för att växla mellan lägena.

Läge:

Effekt:

INFGA

I infogningsläget infogas nya tecken vid markörens position, och efterföljande text flyttas åt höger. Markören visas som ett lodrätt streck.

ÖVER

I överskrivningsläget skriver nya tecken över de som redan finns. Markören visas som block.