HTML-källa

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - HTML-källtext

Snabbmeny i HTML dokument

Symbol

HTML-källtext


I läget HTML-källa kan du visa och redigera taggarna i HTML-koden. Spara dokumentet som ett vanligt textdokument. Ge dokumentet filtillägget .html eller .htm så betecknas dokumentet som HTML.