AutoRÀttstavning pÄ/av

Kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver, och stryker under fel.

Symbol

Automatic Spell Checking On/Off

Skrivfel markeras i dokumentet med en röd understrykning. Om du placerar markören över ett ord som Àr markerat pÄ detta sÀtt kan du öppna snabbmenyn och visa en lista med förslag pÄ korrigeringar. ErsÀtt det felaktiga ordet genom att vÀlja nÄgon av de föreslagna korrigeringarna. Om du skulle göra samma fel igen nÀr du redigerar dokumentet sÄ korrigeras det automatiskt.

Om du vill föra in ordparet i ersÀttningstabellen för AutoKorrigering vÀljer du menykommandot AutoKorrigering pÄ snabbmenyn för den automatiska korrigeringen. VÀlj ett förslag pÄ undermenyn. Ordet ersÀtts och samtidigt förs ordparet in i ersÀttningstabellen.