Urval

Gör att du kan välja objekt i det aktuella dokumentet.

Ikon

Markering

Klicka på objektet med pilen för att välja det. Om du vill välja fler än ett objekt drar du en markeringsram runt objekten. Om du vill lägga till ett objekt i en markering trycker du på Skift, och klickar sedan på objektet.