Entydiga värden

Utvidgar den skapade select-satsen i SQL-instruktionen i den aktuella kolumnen av parametern DISTINCT. Konsekvensen av detta är att identiska värden som förekommer flera gånger bara listas en gång.

Symbol

Distinkta värden