Tabellnamn

Visar raden "Tabell" i den nedre delen av Sökningsutkast.

Symbol

Tabellnamn