Utför SQL-kommando direkt

I läget Native SQL kan du ange SQL-kommandon som inte tolkas av LibreOffice, men som i stället skickas direkt till datakällan. Om du inte visar de här ändringarna i utkastvyn kan du inte byta tillbaka till utkastvyn.

När det gäller Native SQL överförs SQL-strängen direkt till databassystemet utan att först utvärderas av LibreOffice. Om Du t ex använder ODBC-gränssnittet för databasåtkomst överlämnas SQL-strängen till ODBC-drivrutinen som därefter bearbetar den.

Symbol

Kör SQL-kommando direkt

Återgå till normalläge genom att klicka på ikonen igen. I normalläget är ändringarna i sökningsutkastet synkroniserade med de tillåtna ändringarna per SQL.