Sätt på/stäng av designvy

Visar sökningens designvy eller SQL-vy.

Symbol

Sätt på/stäng av designvy