Lägg till tabeller

Markera tabellerna som du behöver för ditt aktuella arbete i dialogrutan Lägg till tabeller. När du skapar en sökning eller en ny tabellpresentation markerar du den tabell som sökningen eller den nya tabellpresentationen ska referera till. När du arbetar med relationsdatabaser markerar du de tabeller som du vill bygga relationer mellan.

De infogade tabellerna visas i ett separat fönster i sökningens utkast- eller relationsfönster, tillsammans med en lista på de fält som finns i tabellen. Du kan ange storleken och placeringen av fönstret.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna databas - snabbmenyn till en tabellcontainer eller en tabell - Nytt tabellutkast eller Redigera tabell


Tabell

Tabellnamn

Visar en lista över tillgängliga tabeller. Om du vill infoga en tabell markerar du en i listan och klickar på Lägg till. Du kan även dubbelklicka på tabellnamnet. I så fall visas ett fönster som innehåller tabellfälten överst i sökningsutkastet eller relationsfönstret.

Lägg till

Infogar den markerade tabellen.

Stäng

Stänger dialogrutan Lägg till tabeller.