Utför

Kör SQL-sökningen och visar sökningens resultat. Funktionen Kör sparar inte sökningen.

Med funktionen Kör kan du kontrollera sökningen. När du sparar sökningen lagras den under fliken Sökning.

Symbolen Tips

Välj Visa - Förhandsgranskning om du vill köra sökningen från menyraden i ett sökningsutkastfönster.


Symbol

Utför