StÀlla in indrag, marginaler och kolumner

Du kan definiera indrag och marginaler för det aktuella stycket eller alla markerade stycken med hjÀlp av musen.

Om du delar in en sida i kolumner, eller om markören befinner sig i en textram med flera kolumner, kan du Àndra kolumnbredd och kolumnavstÄnd genom att dra pÄ linjalen med musen.

NÀr ett objekt, en bild eller ett ritobjekt markeras visas objektets inramning pÄ linjalen. Du kan Àndra inramningen genom att dra pÄ linjalen med musen.

Om markören befinner sig i en tabellcell kan du Àndra indraget för cellens innehÄll genom att dra pÄ linjalen med musen. Du kan Àndra tabellens begrÀnsningslinjer pÄ linjalen, eller genom att dra sjÀlva begrÀnsningslinjerna.

Ikon

De hÀr symbolerna visar vÀnstra indraget för första raden i aktuellt stycke (övre triangeln) och vÀnstra indraget för övriga rader i stycket (nedre triangeln).

Ikon

Symbolen till höger pÄ linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.

Om Du vill

Gör Du sÄ hÀr

Göra indrag frÄn vÀnster

Dra den vÀnstra undre markeringen Ät höger med nedtryck musknapp

Göra förstaradsindrag frÄn vÀnster

Dra den vÀnstra övre markeringen Ät höger med nedtryckt musknapp

Göra indrag frÄn höger

Dra markeringen vid högra kanten Ät vÀnster med nedtryckt musknapp


Symbolen Tips

För att Àndra indraget till vÀnster pÄ andra raden av ett stycke, hÄll nere och klicka pÄ nedre triangeln till vÀnster och dra den Ät höger.


Symbolen Info

InstÀllda tabbar Àndras inte nÀr indrag görs i ett stycke. Om de instÀllda tabbarna slutar utanför styckets marginaler visas de inte lÀngre, men de existerar fortfarande.