Aktuell dokumentdatakälla

I datakällvyn visas den tabell som är länkad till det aktuella dokumentet.

Symbol

Datakälla för det aktuella dokumentet

Med Redigera - Byt databas kan du välja en annan tabell.