Datakälla som tabell

Aktiverar en ny tabellvy i formulärvyn. När funktionen Datakälla som tabell är aktiverad visas tabellen i ett område ovanför formuläret.

Symbol

Datakälla som tabell

Tabellvyn och formulärvyn är två representationer av samma data. De ändringar du gör i tabellen visas också i formuläret, och ändringar i formuläret visas i tabellen.

Om det finns flera logiska formulär i ett dokument kan tabellen bara visa ett åt gången.