Formulärbaserade filter

Skickar en begäran till databasservern om att de data som visas ska filtreras med de kriterier du anger.

Till skillnad från en vanlig sökning (med ikonen Sök datapostFormulärfältet) kan du söka snabbare med ett formulärbaserat filter. Själva sökningen utförs i de flesta fall av en snabb databasserver. Dessutom kan du använda mer avancerade sökvillkor i ett filter.

Symbol

Formulärbaserade filter

Söka med ett formulärfilter