Data i fält

Uppdaterar innehållet i de befintliga databasfälten med de markerade posterna. Ikonen Data till fält kan bara användas om det aktuella dokumentet är ett textdokument.

Symbol

Data i fält