Text

Om du vÀljer alternativet Text i dialogrutan Infoga databaskolumner kommer datainnehÄllet att infogas i dokumentet som text. Du kan ange i dialogrutan vilka databasfÀlt eller kolumner som ska importeras, och hur texten ska formateras.

Om flera poster Àr markerade nÀr du vÀljer funktionen Data i text, infogas standardbrevfÀlt utifrÄn antalet poster.

Text

I omrÄdet Text vÀljer du med pilknappen för vilka av databastabellens kolumner fÀltinnehÄllet ska infogas i det aktuella dokumentet.

Databaskolumner

Visar alla kolumner i databastabellen. Du kan lÀgga till kolumner i listrutan för att infoga dem i dokumentet. VÀlj de databaskolumner som ska infogas i dokumentet.

>

Flyttar de markerade fÀlten i listrutan Databaskolumner till urvalsfÀltet. Du kan ocksÄ dubbelklicka pÄ en post för att flytta den.

Urval

Visar vilka databaskolumner som kommer att infogas i dokumentet. Du kan ocksÄ skriva in text hÀr. Texten kommer ocksÄ att infogas i dokumentet. Posternas ordning i fÀltet motsvarar dataordningen i dokumentet.

Format

HÀr kan du vÀlja det format i vilket databasfÀltens innehÄll ska infogas i dokumentet.

FrÄn databas

GodkÀnner databasformaten.

Urval

Anger ett format frÄn listan, om vissa datafÀlts formatinformation inte accepteras. Dessa format Àr endast tillgÀngliga för vissa databasfÀlt, till exempel numeriska och logiska fÀlt. Om du vÀljer ett databasfÀlt i textformat kommer du inte att kunna vÀlja format frÄn urvalslistan, eftersom textformatet bibehÄlls automatiskt.

Om det format som du vill ha inte finns med, sÄ vÀljer du posten "Fler format..." för att bestÀmma det önskade formatet i dialogrutan Talformat.

NÀr ett talformat tilldelas med hjÀlp av urvalslistan, gÀller detta alltid det databasfÀlt som markerats i listrutan Databaskolumner.

Styckeformatmall

StandardinstÀllningen Àr att de infogade styckena formateras med den aktuella styckeformatmallen. Detta format motsvaras av alternativet "ingen" i listrutan Styckeformatmall. HÀr kan du vÀlja andra styckeformatmallar som ska anvÀndas i det stycke som kommer att infogas i dokumentet. I listrutan visas andra styckeformatmallar som finns definierade i LibreOffice och som hanteras med mallkatalogen.