Tabell

I dialogrutan Infoga databaskolumner markerar du alternativet Tabell för att infoga data som en tabell i dokumentet. Du kan ange i dialogrutan vilka databasfÀlt eller kolumner som ska importeras, och hur texten i tabellen ska formateras.

Tabell

Under Tabell anvÀnder du piltangenterna för att markera de kolumner i databastabellen som ska importeras.

Databaskolumner

Anger vilka databaskolumner som ska infogas i texttabellen. Alla databaskolumner som inte har angetts i listrutan Tabellkolumn(er) visas hÀr. Posterna Àr sorterade i bokstavsordning.

Tabellkolumn(er)

Visar alla databaskolumner som ska infogas i dokumentet. En kolumn kommer att kopplas till varje motsvarande post i tabellen. Ordningen pÄ posterna i listrutan Tabellkolumn(er) anger ordningen för informationen i texttabellen.

>>

Flyttar alla databasfÀlt till listrutan Tabellkolumn(er). Alla fÀlt i listrutan Tabellkolumn(er) kommer att infogas i dokumentet.

>

Flyttar det markerade databasfÀltet till listrutan Tabellkolumn(er). Du kan ocksÄ dubbelklicka pÄ en post för att flytta den till listrutan Tabellkolumn(er). Alla fÀlt i listrutan Tabellkolumn(er) kommer att infogas i dokumentet.

<

Tar bort det markerade databasfÀltet frÄn listrutan Tabellkolumn(er). Det borttagna fÀltet kommer inte att infogas i dokumentet.

<<

Tar bort alla databasfÀlt frÄn listrutan Tabellkolumn(er).

Format

HÀr kan du vÀlja det format i vilket databasfÀltens innehÄll ska infogas i dokumentet.

FrÄn databas

GodkÀnner databasformaten.

Urval

Anger ett format frÄn listan, om vissa datafÀlts formatinformation inte accepteras. Dessa format Àr endast tillgÀngliga för vissa databasfÀlt, till exempel numeriska och logiska fÀlt. Om du vÀljer ett databasfÀlt i textformat kommer du inte att kunna vÀlja format frÄn urvalslistan, eftersom textformatet bibehÄlls automatiskt.

Om det format som du vill ha inte finns med, sÄ vÀljer du posten "Fler format..." för att bestÀmma det önskade formatet i dialogrutan Talformat.

NÀr ett talformat tilldelas med hjÀlp av urvalslistan, gÀller detta alltid det databasfÀlt som markerats i listrutan Databaskolumner.

Symbolen Info

Om du vill infoga data i dokumentet som en tabell, mĂ„ste du anvĂ€nda rĂ€tt Tabell-alternativ. Du kan sedan vĂ€lja ett databasfĂ€lt frĂ„n listrutan Tabellkolumn(er) för att definiera formateringen för databasfĂ€ltet. Ändringarna i talformat kommer att anvĂ€ndas i den senaste markeringen. Det spelar ingen roll om du markerat databasfĂ€ltet i listrutan Databaskolumner eller listrutan Tabellkolumn(er).


Infoga tabellrubrik

Anger om en rubrikrad för kolumnerna ska infogas i texttabellen.

AnvÀnd kolumnnamn

AnvÀnder fÀltnamnen i databastabellen som rubriker för varje texttabellkolumn.

Skapa bara rad

Infogar en tom rad överst i texttabellen. Om du anvÀnder alternativet Skapa endast rad kan du definiera rubriker i dokumentet som inte motsvaras av namnen pÄ databasfÀlten.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan som du anvĂ€nder för att definiera tabellens egenskaper, t.ex. ramar, bakgrund och kolumnbredd.

AutoFormat

Öppnar dialogrutan som du anvĂ€nder för att vĂ€lja den formatmall som ska anvĂ€ndas nĂ€r tabellen infogas.