Infoga databaskolumner

Infogar den markerade postens samtliga fÀlt i det aktuella dokumentet vid markörens position. Ikonen syns bara om det aktuella dokumentet Àr ett textdokument eller en tabell.

Symbol

Data i text