Redigera fil

Använd ikonen Redigera fil om du vill aktivera eller deaktivera redigeringsläget.

Symbol

Redigera fil

Du kan aktivera en markör för textmarkering i ett skrivskyddat dokument eller i hjälpen. Välj Redigera - Markera text eller öppna snabbmenyn i ett skrivskyddat dokument och välj Markera text. Markören för textmarkering blinkar inte.