Uppåt

Positions the selected paragraph before the one above it.

Om du har numrerade stycken och klickar på ikonen Uppåt så justeras talen i den aktuella ordningen.

Du anropar den här funktionen genom att trycka på +Uppåtpil.

Symbol

Uppåt