Rotera

Roterar det markerade objektet.

Dra ett hörnhandtag pÄ objektet i den riktning som du vill rotera det.

Symbol

Rotera