Byt förankring

Gör att du kan växla mellan förankringsalternativ. Ikonen Byt förankring visas bara när ett objekt, till exempel ett grafiskt objekt, kontrollfält är markerad.

Mer information om förankring finns i hjälpavsnittet Förankring.