Linjestil

När du klickar på den här ikonen öppnas verktygsraden Linjestil där du kan ändra inramningens linjestil.

Inramningen kan höra till en ram, ett grafiskt objekt eller en tabell. Ikonen Linjestil visas bara om du markerar grafik, en tabell, ett diagramobjekt eller en ram.

Symbol

Linjestil

Du kan få mer information i avsnittet Inramning i hjälpen.